Studentrådet Siving
-
for Sivilingeniørutdanningen

Om studentrådet

SIVILINGENIØRUTDANNINGEN
Vi jobber med saker som angår alle siv.ing-studenter og jobber for at vi skal få en enda bedre studiehverdag her på Gløshaugen.

Organet består av alle fakultetstillitsvalgte ved Siv.ing fakultetene (NT, IVT, IME og IØT), Fag- og forskningspolitisk nestleder fra Studenttinget og de to studentrepresentantene i Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningen (FUS).

Nyheter

Kontakt oss